Photo
fanlay:

My only Sparrington. Those were the days.

fanlay:

My only Sparrington. Those were the days.

Photoset

They’ve always been shassie.

(Source: inouken, via wilfred-owen)

Tags: shassie otp
Photo
Ozzzzzzzzz. Beecheeeer. Kelleeeeer… ;n;

Ozzzzzzzzz. Beecheeeer. Kelleeeeer… ;n;

(Source: optimus-thyme)

Photoset